Showcases Belgian Jazz Meeting 2019

schntzl

Oproep aan muzikanten: Stel jezelf kandidaat voor een showcase op de Belgian jazz Meeting (5-6 april 2019, Gent)

Deadline: vrijdag 8 juni 2018

Deze oproep is gericht op Belgische professionele jazzgroepen of muzikanten met een jazzproject dat een plek verdient op internationale podia.

De Belgian Jazz Meeting is een internationaal ontmoetingsmoment voor de professionele jazzsector met als hoofddoelstelling het promoten van de Belgische jazz in het buitenland. De meeting wordt tweejaarlijks georganiseerd, en in 2019 werken we daarvoor samen met het Europe Jazz Network, in het kader van hun Artistic Exchange Platform. Door deze samenwerking valt de Belgian Jazz Meeting deze keer iets vroeger, namelijk op 5-6 april 2019. De locatie is de Handelsbeurs Concertzaal in Gent.

Zoals elke editie worden er een aantal showcaseoptredens op poten gezet om de internationale programmatoren en pers te laten proeven van ons Belgisch jazztalent. Muzikanten kunnen hun project hiervoor inschrijven via deze call. Het showcaseprogramma wordt samengesteld door een klein comité van jazzprogrammatoren met een grondige kennis van de nationale en internationale jazzsector.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

Wie een groep wil voordragen of een projectvoorstel wil indienen, checkt best eerst of:

* de muzikanten beschikbaar zijn tijdens het weekend van 5-6 april 2019

* de muzikanten bereid zijn om een showcaseconcert (40 minuten) te spelen tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van 150€ per muzikant.

Inschrijven kan via dit formulier: https://goo.gl/forms/GFIFuRBFmAiZ30aB3

Deze call wordt ook aan Franstalige kant verspreid. Muzikanten/projecten die aan zowel Vlaamse als Waalse kant in aanmerking komen, worden verzocht te kiezen voor een van beide. Bij een dubbele notering wordt er sowieso een aanmelding geschrapt; je maakt dus niet meer kans door aan beide kanten in te schrijven. De organisatie heeft ook het recht om een groep door te verwijzen naar de inschrijvingen van het andere landsdeel als ze het gevoel heeft dat de groep daar meer thuis hoort.

De Belgian Jazz Meeting is een initiatief van Flanders Arts Institute/Kunstenpunt, JazzLab, Handelsbeurs, KAAP, Museact (Les Lundis d’Hortense, Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, Jazz Station, Ecoutez-voir,…) en Wallonie-Bruxelles Musiques, met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam & Wallonie-Bruxelles International

meer info over Belgian Jazz Meeting en het programma van vorige edities: www.belgianjazzmeeting.be