Geslaagde 2de editie van het Jazz#Forum

Op dinsdag 13 maart 2012 vond in de Brusselse Beursschouwburg het 2de Jazz#Forum plaats. Een verslag van deze editie kan je beluisteren in deze uitzending van Babel op Klara. Binnenkort kan je hier de verslagen van de 4 thema’s raadplegen.

De jazzsector in België kent een opmerkelijke groei. Er wordt veel jazz geprogrammeerd en er zijn nog meer groepen die trachten hun weg te vinden in het landschap. We vinden sprokkels van het genre terug op lokale en prestigieuze festivals, in kroegen en clubs en op de podia van grote cultuurhuizen.

Eén ding ontbrak echter in deze evolutie: samenwerking tussen de verschillende actoren, overleg waarin op zoek gegaan wordt naar een gemeenschappelijke visie op jazz en op de organisatie van de sector.

In september 2010 zag het eerste Jazz Forum het licht. Zo’n 140 aanwezigen uit alle lagen van de professionele jazzwereld toonden een grote honger om collega’s te leren kennen en te werken aan een sterkere jazzscène.
Op 13 maart 2012 bundelen JazzLab Series en Muziekcentrum Vlaanderen terug de krachten voor een tweede editie, dit keer in samenwerking met het muzikantencollectief BOMM en Les Lundis D’Hortense. Beide belangenverenigingen voor muzikanten staan in voor de inhoud van de discussies waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. Zo krijgt deze dag een Belgische invulling rond de volgende thema’s:

1. subsidies en ondersteuning vanuit de overheid

In zowel de Franse als Vlaamse Gemeenschap bestaan verschillende vormen van subsidiemogelijkheden: beurzen voor kunstenaars, tussenkomsten voor reizen, projectsubsidies voor creaties of opnames, structurele ondersteuningen, tussenkomsten in de vorm van bijpassen bij concerten (Art & Vie in Wallonië – aanbod Podium/Nieuw Talent in Vlaanderen). Toch blijken de subsidievormen niet altijd goed aan te sluiten op de praktijk van de jazzsector.

Welke zijn de knelpunten in het proces bij het aanvragen en toekennen van subsidies? Komt het subsidiegeld voldoende tot bij de muzikant of scheppend kunstenaar of is er meer nood aan andere ondersteuning dan financiële (administratieve, productionele,… ondersteuning)? Zou het werken via een Fonds een oplossing kunnen bieden? Wordt streven naar een centrum voor jazz met een creatieplek en ondersteunende rol een prioriteit naar de toekomst? En waar situeert jazz zich in de huidige discussies over meer liberale tendensen in de subsidiepolitiek en de opkomende noodzaak tot het verwerven van andere inkomsten dan subsidies?

2. spreiding over de taalgrens en naar het buitenland

In België bloeit een rijk cultureel aanbod, maar toch blijft het een kleine oppervlakte met beperkte mogelijkheden tot spreiding van concerten en aanspreken van een publiek. Toegang vinden tot een buitenlandse markt en de andere kant van de taalgrens is bijgevolg een prioriteit, toch geen evidentie.

Welke resultaten biedt een evenement als de Belgian Jazz Meeting? Zien we heil in het oprichten van een exportbureau voor jazz zoals in enkele van de ons omringende landen? Welke zijn de meeste effectieve middelen om toegang te vinden tot de buitenlandse markt? Welke uitwisselingsprojecten bestaan er tussen Belgische organisatoren en hun buitenlandse collega’s?

3. visibiliteit en imago

In de media van vandaag krimpt het aandeel voor cultuur. De artistieke waarde van een project of product lijkt van ondergeschikt belang aan een oppervlakkig kader dat voor ‘nieuwswaarde’ zorgt. De journalisten zelf hebben het steeds moeilijker om  hun publicatieruimte of zendtijd voor jazzmuziek op te eisen. En vanuit de sector zelf komt amper of geen reactie op het wegvallen van ruimte in de kranten en zendtijd op de radio.

Wat kan de sector als geheel doen om meer aandacht voor jazz te krijgen in de ‘grote media’. En zijn deze grote media eigenlijk wel de juiste kanalen om een publiek voor jazz te bereiken? Bieden de sociale media alternatieven op de traditionele geschreven pers? En hoe zit het met blogs en gespecialiseerde internetsites? En welke strategie kan men vandaag ontwikkelen om de aandacht van journalisten en redacties te trekken? Overleven de gespecialiseerde media, wat blijft er van over? Hoe wordt dit aangepakt in andere sectoren?Wat is de rol van de muzikanten/organisatoren in de promotie van het genre?

4. muziekuitgaven

Met de komst van het internet en downloadbare muziek davert de muziekindustrie op zijn fundamenten. Er is een veelheid aan artiesten, maar slechts enkelen slagen erin een plaat te maken, een label te vinden en dan de plaat te verkopen. Met verkoopcijfers van 200 tot 1000 exemplaren per album voor Belgische jazz-albums, kunnen we niet echt spreken van een overdonderend succes. De markt evolueert supersnel en één van de nieuwste financieringsmethodes van ‘crowdfunding’ vindt ook ingang in de culturele wereld.

Wat is vandaag nog de dag de functie en het nut van CD-producties? Kan ‘crowdfunding’ een oplossing bieden voor het wegvallen van financiering uit platenlabels? Kunnen platenlabels niet beter fusioneren en als grotere structuren naar synergie toe werken? Zijn er nog andere aantrekkelijke alternatieven om je opgenomen muziek aan te bieden aan een publiek? In welke mate speelt het live circuit een rol in de verkoop van opgenomen muziek en omgekeerd? Hoe wordt dit aangepakt in andere sectoren?

Deze dag is een initiatief van Muziekcentrum Vlaanderen en JazzLab Series, georganiseerd in samenwerking met Les Lundis D’Hortense en BOMM en met gewaardeerde steun van De Beursschouwburg. Met dank ook aan verschillende spelers uit het veld met betrekking tot de voorbereiding.